Projekt "IRENE"
"Innowacyjna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich oparta na lokalnych i międzynarodowych sieciach ekonomicznych"

Projekt IRENE określony przez Dyrektora Śródziemnomorskiego Instytutu Agronomicznego w Bari jako "studia przyszłości" został przyjęty w ten sposób także na niedawnych spotkaniach w Brukseli, gdzie rozwój obszarów wiejskich określono jako kluczowy element rozwoju światowego. W implementacji projektu skupiono się na aspektach jakościowych zamiast ilościowych produktów. 
W projekcie IRENE przedstawiono następujące obszary pilotażowe:
1. Region Abruzzo - Włochy
2. Region Chania - Grecja
3. Gmina Petrinje - Chorwacja
4. Brodnicki Park Krajobrazowy - Polska
5. Region Marche - Włochy
6. Region Puglia - Włochy

Partnerzy projektu:
1. Instituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) - partner prowadzący (LP) - Włochy
2. Regione Puglia - Włochy
3. SVIM (SVIluppo Marche) - Włochy
4. Regione Marche - Włochy
5. Agenzia Regionale Servizi di Sviluppo Agricolo Abruzzo (ARSSA) - Włochy
6. Uniwersita degli studi di Bari - Włochy
7. C.I.H.E.A.M. - Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) - Grecja 
8. Warsaw Agriculture Uniwersity (SGGW), Brodnicki Park Krajobrazowy - Polska 
9. Croatian Agriculture Extension Institute - Chorwacja
10. Ministry of Agriculture and Food - Albania
11. Faculty of Agriculture - Uniwersity of Banjaluka - Bośnia
12. Uniwersity of Montenegro - Biotechnical Institute - Czarnogóra

Głównym celem projektu jest "promowanie zmian strukturowych" i restrukturyzacja zatrudnienia przez zróżnicowanie ekonomii wsi w oparciu o ustanowienie lokalnych i międzynarodowych Wielofunkcyjnych Sieci Ekonomicznych (MEN). MEN stanowią podstawę dla integracji między przedsiębiorstwami wiejskimi i wsiami należącymi do różnych sektorów ekonomicznych jednolitego obszaru wiejskiego, ustanowione by przezwyciężyć trudności strukturalne (wielkość, rodzaj upraw, itp.), które każde z przedsiębiorstw spotyka na starcie procesów wielofuncyjnego rozwoju. Projekt skupia się na modelach rozwoju łatwych do odtworzenia w całym rejonie CADSES poprzez sieć między różnymi obszarami wiejskimi.
Projekt opiera się na 4 pakietach roboczych (WP):

  • WP1 - Pierwszy pakiet skupia się na przestudiowaniu lokalnych systemów ekonomicznych na obszarach pilotażowych. Jest to konieczne do ustanowienia strategii rozwoju opartej na zróżnicowaniu lokalnej ekonomii dążącej do restrukturyzacji zatrudnienia. Zostaną ustanowione dwie międzynarodowe sieci między administratorami.
  • WP2 - Planowanie promocji wielofunkcyjnych sieci lokalnych i międzynarodowych i rozwój usług.
  • WP3 - Wdrożenie strategii rozwoju we wszystkich obszarach pilotażowych.
  • WP4 - Dopracowanie modeli i ich ostateczne zatwierdzenie 

    Planowane zakończenie projektu: 31.03.2008 
 

Projekt i wykonanie KlonGroup 2006. Wszelkie prawa zastrzeżono Brodnicki Park Krajobrazowy 2006