RPPO

Opis projektu
Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj"

Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" powstał w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej Brodnickiego Parku Krajobrazowego, którego głównym zadaniem jest ochrona wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Działaniami Brodnickiego Parku Krajobrazowego jest: prowadzenie edukacji ekologicznej zwłaszcza młodzieży szkolnej i studentów, ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej oraz propagowanie turystyki na terenie parków krajobrazowych.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" będzie pełnił kilka funkcji, a w szczególności:
- "zielonej szkoły", gdzie grupy młodzieży szkolnej, w ramach kilkudniowych pobytów, będą mogły skorzystać z zajęć przyrodniczych i ekologicznych na obszarze obiektu (praca przy mikroskopach, rozpoznawanie i oznaczanie roślin i owadów itp.) a także zajęcia w terenie.
- schroniska dla młodzieży i turystów odwiedzających obszar Brodnickiego Parku Krajobrazowego,
- miejsca, gdzie będą mogły być organizowane obozy harcerskie,
- miejsca, gdzie będą mogły być organizowane spotkania robocze, szkolenia i warsztaty dla pracowników parków krajobrazowych, nauczycieli, pracowników samorządów itp.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości i poprawa warunków kształtowania świadomości ekologicznej i postaw pro-środowiskowych w oparciu o walory przyrodniczo-krajobrazowe Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Celem szczegółowym wyznaczonym dla projektu jest Rozwój edukacji ekologicznej w Brodnickim Parku Krajobrazowym poprzez utworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego ośrodka edukacji ekologicznej. Osiągnięcie powyższych celów przyniesie korzyści w skali regionalnej, przyczyni się bowiem do bardziej efektywnej ochrony i promocji obszarów cennych przyrodniczo w regionie, zwiększenia poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, podniesienie jakości i poprawy standardów edukacji ekologicznej w województwie oraz większego wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych parku na potrzeby edukacji ekologicznej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" przeprowadzone były następujące zadania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej:
- specyfikacja prowadzonych prac, studium wykonalności, dokumentacja przetargowa
Roboty budowlane:
- roboty remontowe instalacji elektrycznej
- roboty remontowe instalacji C.O. i wodno-kanalizacyjnej
- roboty remontowe pokrycia dachowego
- roboty remontowe ogólnobudowlane
Nadzór nad pracami budowlanymi:
- nadzór budowlany
Zakup wyposażenia do Ośrodka Edukacji Ekologicznej:
- zakup niezbędnych mebli do pokoi (łóżka, szafki, krzesła, stoliki)
- zakup mebli do kuchni, recepcji oraz sprzętu AGD
Promocja projektu
- wykonanie tablicy pamiątkowej
- przygotowanie naklejek na zakupione środki trwałe
- zamieszczenie informacji dotyczącej realizacji projektu na stronie internetowej
Audyt zewnętrzny

Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" przed rozpoczęciem inwestycji
Miętowy Gaj

Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" po zakończeniu inwestycji
Miętowy Gaj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Brodnicki Park Krajobrazowy zrealizował projekt pt. "Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch platform widokowych w dorzeczu Bagiennej Doliny Drwęcy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Pierwszym etapem projektu było przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji projektu. Następnie pobudowany został schron kajakowy i rowerowy. Budynek schronu jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony, na bazie prostokąta. Dodatkowe wyposażenie stanowią stojaki na kajaki (15 szt.) oraz stojaki na rowery (30 szt.). Zakupiona została przyczepka ze stelażem na 8 kajaków. W ramach realizacji projektu wykonane zostało oznakowanie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w 20 tablic informacyjnych oraz przygotowano, wydano przewodnik turystyczno-przyrodniczy o formacie 12 cm x 20 cm, 20 stron w pełnym kolorze. Przewodnik zawiera 8 kart. Pierwsza zawiera ogólne informacje o BPK, druga – posiada mapę Parku z zaznaczoną infrastrukturą turystyczną. Trzecia zawiera informację na temat istniejących ścieżek dydaktycznych oraz szlaków turystycznych na terenie Pojezierza Brodnickiego, czwarta karta opisuje ofertę sezonową "Wakacje z kajakiem po BPK", piąta – opisuje ofertę sezonową "Wakacje z rowerem po BPK", szósta – ofertę sezonową "Okiem na przyrodę", siódma – ofertę sezonową "Pieszo na Bobrowiska", ósma – informacje teleadresowe (ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, agroturystyka, rolnictwo ekologiczne, punkty zdrowia).
Kolejnym etapem była budowa dwóch wież widokowych. Inwestycja zakończona została 30.10.2013 r.

sala

sala

sala


Brodnicki Park Krajobrazowy informuje, że zrealizowany został projekt pt. "Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego o salę dydaktyczną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
W związku z realizacją projektu, znacznie zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców z pobliskich terenów. Sala ma służyć jako miejsce spotkań z ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska i biologii na terenie Pojezierza Brodnickiego. Na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajdują się liczne ścieżki edukacyjne. Założone przedsięwzięcie będzie idealnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej dla szkół i dzieci z dziedziny ekologii i ochrony przyrody.
Pracownicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego, oferują szeroki zakres pomocy w dziedzinie promowania walorów przyrodniczych, poprzez programy edukacyjne, które dzięki powstaniu planowanego przedsięwzięcia będą znacznie wzbogacone i uzupełnione o takie elementy jak projekcja filmów przyrodniczych i przezroczy, pogadanki, wykłady, zajęcia warsztatowe nt. rozpoznawania gatunków fauny i flory itp. Zrealizowane przedsięwzięcie umożliwi, przyjmowanie grup dzieci i młodzieży. W tym celu utworzenie sali dydaktycznej wydaje się przedsięwzięciem celowym i koniecznym dla ochrony i zachowania oraz wzbogacenia bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo. Uczestnikami prowadzonej edukacji przyrodniczej są przede wszystkim dzieci, młodzież, dorośli oraz mieszkańcy okolicznych gmin, województwa kujawsko-pomorskiego, turyści z innych województw.
Należy dodać, że przez ścieżki edukacyjne w ramach edukacji ekologicznej przewija się rocznie ok. 5-6 tyś. dzieci, młodzieży i dorosłych.
Realizacja przedsięwzięcia umożliwi, przyjmowanie zainteresowanych odbiorców. Planuje się obsługę grup w ramach zajęć warsztatowych z dziedziny ekologii, ochrony środowiska poprzez ekspertów w danych dziedzinach.
Liczba osób korzystających z wybudowanej infrastruktury edukacji ekologicznej – 8000 osób.

sala


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Projekt i wykonanie KlonGroup 2006. Wszelkie prawa zastrzeżono Brodnicki Park Krajobrazowy 2006