PROJEKT "SIMOCA"
"Ustanowienie i Wdrożenie Modelu Zrównoważonego i Wielofunkcyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich Opartego na Rolnictwie Ekologicznym i Konkurencyjnym"

Głównym celem projektu jest zdefiniowanie nowej strategii zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju wsi opartego o promocję i wzrost rolnictwa ekologicznego. By to osiągnąć niezbędna jest integracja między krajami CADSES (do których należy również Polska) przez spotkania służące wymianie doświadczeń między różnymi instytucjami zajmującymi się promocją rozwoju obszarów (decydenci, użytkownicy, itp.). Do tego celu służyć ma ustanowienie międzynarodowej sieci do wymiany informacji i doświadczeń.
Struktura projektu podzielona jest na 5 Pakietów Roboczych (WP):

 • WP1 - Zbudowanie wspólnej międzynarodowej bazy danych i sieciowego systemu stałej komunikacji

 • WP2 - Opracowanie najlepszych praktycznych modeli na poziomie gospodarstw dla wielofunkcyjnego i ekologicznego rolnictwa na wybranych obszarach

 • WP3 - Wdrożenie najlepszych modeli na wybranych obszarach (akcje pilotażowe)

 • WP4 - Ustanowienie i zatwierdzenie międzynarodowej strategii zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

 • WP5 - Szkolenia mające na celu poszerzenie umiejętności posługiwania się i wdrażania innowacyjnych systemów.

  Partnerzy projektu:
  1. Instituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) - partner prowadzący (LP) - Włochy
  2. Regione Puglia - Włochy
  3. SVIM (SVIluppo Marche) - Włochy
  4. Regione Marche - Włochy
  5. Agenzia Regionale Servizi di Sviluppo Agricolo Abruzzo (ARSSA) - Włochy
  6. Uniwersita degli studi di Bari - Włochy
  7. C.I.H.E.A.M. - Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) - Grecja
  8. EKO LIBURNIA - RIJEKA - Chorwacja 
  9. Warsaw Agriculture Uniwersity (SGGW) - Polska (obszar pilotażowy Brodnicki Park Krajobrazowy)
  10. Slovak Academy of Sciences - Słowacja

  W ramach projektu utworzono 2 Centra Kompetencji Rolnictwa Ekologicznego (jedno przy dyrekcji Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy i jedno na SGGW w Warszawie). Centra oferują dostęp do informacji poprzez wykwalifikowanych pracowników, Internet oraz bogatą bibliotekę oraz są w kontakcie z podobnymi centrami pozostałych partnerów projektu.
  Przeprowadzono również spotkania z przedstawicielami wielu grup społecznych lokalnej ludności i na ich podstawie określono szereg akcji pilotażowych. Przeprowadzono ciąg szkoleń na temat rolnictwa ekologicznego zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.
  Projekt SIMOCA stanowi projekt bazowy dla dalszej współpracy. Projektem powstałym na wypracowanej podstawie jest rozpoczynający się projekt IRENE.

 

Projekt i wykonanie KlonGroup 2006. Wszelkie prawa zastrzeżono Brodnicki Park Krajobrazowy 2006